2001h

1h. Интердигитален меланом на едно междупръстно пространство. Интраоперативна находка. Поетапно отстраняване на първичния тумор. Вторично зарастване, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.