2001u

1u. Интердигитален меланом на едно междупръстно пространство. Интраоперативна находка. Лимфаденектомия. Поетапно и послойно затваряне на дефекта, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.