2001z5

1z5 Интердигитален меланом на едно междупръстно пространство 2 месеца по-късно . Локорегионални метастази. Хирургично отстраняване . Стартиране на терапия с пембролизумаб. 2018, Проф. Д-р Г. Чернев.