2001z7

1z7. Интердигитален меланом на едно междупръстно пространство 2 месеца по-късно . Локорегионални метастази. Хирургично отстраняване . Стартиране на терапия с пембролизумаб, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.