2003s

3s. Претибиален гигантски меланом възникнал вследствие на криотерапия и кюретаж на бенка. Интраоперативна находка .Поетапно затваряне на възникналия дефект, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.