2003w

3v. Претибиален гигантски меланом възникнал вследствие на криотерапия и кюретаж на бенка. Интраоперативна находка . Oтстраняване на метастаза за Braf тестуване, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.