2009p

9p Епителиален кожен тумор в областта на слепоочието. Oстровна пластика. Oвална ексцизия на примариуса, последвана от разширяване на разреза под формата на триъгълник и поетапното му отпрепариране и преметсване в посока на възникналия първоначално дефект. 2018, Проф. Д-р Г. Чернев.