2009t

9t. Епителиален кожен тумор в областта на слепоочието. Oстровна пластика. Oвална ексцизия на примариуса, последвана от разширяване на разреза под формата на триъгълник и поетапното му отпрепариране и преместване в посока на възникналия първоначално дефект, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.