2024c

24c. Мултилокуларна туморна формация на шията, инфилтрираща кожата. Интраоперативна находка. Поетапно опрепариране, резекция на йугуларис екстерна поради интралуминални метастази. Резекция на йугуарис интерна, на сублингвалната жлеза и на субмандибуларната жлеза, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.