2031h

31h. Пациентка с два базоклетъчни карцинома, локализирани на челото и тила.Поставяне на упойка и маркиране на резекционни полета на тумора, локализиран на тила, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.