2037f

37f. Пациентка със солиден базоклетъчен карцином на носа. Поетапно отпрепариране на остър триъгълник дистално от тумора. Запазване на кръвоснабдяването на кожата, която се премества в посока първоначален дефект, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.