2037g

37g Пациентка със солиден базоклетъчен карцином на носа. Поетапно отпрепариране на остър триъгълник дистално от тумора. Запазване на кръвоснабдяването на кожата, която се премества в посока първоначален дефект. 2018, Проф. д-р Г. Чернев.