2037j

37j. Пациентка със солиден базоклетъчен карцином на носа. Внимателна адаптация на раневите ръбове , покриващи дефектите в рамките на репозицията, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.