2041b

41b Пациент с татуировка на китайски дракон и проведена в миналото резекция на опашката на Дракона поради съмнение за меланом. Контролен преглед без клинични и апаратни данни за прогресия на болестта. 2018, Проф. Д-р Г. Чернев.