2041b

41b. Пациент с татуировка на китайски дракон и проведена в миналото резекция на опашката на Дракона поради съмнение за меланом. Контролен преглед без клинични и апаратни данни за прогресия на болестта, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.