2042k

42k. Пациент с доказан вече меланом на гърба. Втора резекция, адаптирана вече към установената постоперативно туморна дебелина. Интраоперативна находка, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.