2042l

42l. Пациент с доказан вече меланом на гърба. Втора резекция, адаптирана вече към установената постоперативно туморна дебелина. Постоперативна находка, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.