2046b

46b. Два авансирали базоклетъчни карцинома на скалпа. Внимателно отпрепариране на кожата около двете туморни формации с широко поле на хирургична сигурност. Операция в кооперация с неврохирургичен екип. Пациент на Онкодерма, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.