2046d

46d. Два авансирали базоклетъчни карцинома на скалпа. В 4 те края на около провизорен правоъгълник около 2 та тумора се нанасят с високофреквентна фреза или бор машина с определени по размер глави общо 4 дефекта. Операция в кооперация с неврохирургичен екип. Пациент на дерматохиругична клиника Онкодерма, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.