2046e

46e. Клинична находка след нанасянето на допълнителни дефекти в областта на калварията. Операция в кооперация с неврохирургичен екип. Пациент на дерматологична клиникаОнкодерма, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.