2046f

46f След внимателно отстраняване на костната част, засегната от туморите, се отстраняват и части от засегнатата дура матер или твърда мозъчна обвивка. Спиране на кървенето.Операция в кооперация с неврохирургичен екип. Пациент на дерматологична клиника Онкодерма, 2018, Проф Д-р Г. Чернев.