2046h

46h. Внимателно адаптиране на цимента преди да стегне или се втвърди.Операция в кооперация с неврохирургичен екип. Пациент на дерматологична клиника Онкодерма, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.