2046i

46i Поетапно репониране на кожата в областта на първоначалното й състояние след като преди това кожните лезии биват отстранени.Операция в кооперация с неврохирургичен екип. Пациент на дерматологична клиника Онкодерма, 2018, Проф Д-р Г. Чернев.