2046i

46i. Поетапно репониране на кожата в областта на първоначалното й състояние след като преди това кожните лезии биват отстранени.Операция в кооперация с неврохирургичен екип. Пациент на дерматологична клиника Онкодерма, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.