2046k

46k. Постоперативен статус след адаптацията.Полагане на бактриграс и адаптацияа на раневите ръбове. Операция в кооперация с неврохирургичен екип. Пациент на дерматохирургична клиника Онкодерма, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.