2047d

47d. Пациент с лимфаденектомия при напреднал акрален меланом и единични диспластични невуси. Предоперативна находка. Пациент на дерматохирургична клиникаОнкодерма, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.