2049d

49d. Пациент с кожен тумор в близост до окото (базоклетъчен карцином). Постоперативна находка. Перфектно адаптиране на раневите ръбове след отстраняване на рисков кожен тумор, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.