2049d

49d. Пациент с кожен тумор в близост до окото (базоклетъчен карцином). Постоперативна находка. Перфектно адаптиране на раневите ръбове след отстраняване на рисков кожен тумор. Проф. д-р Георги Чернев, 2018.