2053b

53b. Пациент с първичен нодуларен меланом в областта на коремната стена, развил се след прием на аспирин. Маркиране на полета за хирургична ексцизия, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.