2053c

53c. Пациент с първичен нодуларен меланом в областта на коремната стена, развил се след прием на аспирин. Хирургично лечение (ексцизия) съгласно препоръките за лечение на кожни меланоми. Проф. д-р Георги Чернев, 2018.