2053e

53e. Пациент с първичен нодуларен меланом в областта на коремната стена, развил се след прием на аспирин. Маркиране на полетата за реексцизия след установяване (хистологично) на туморната дебелина. Проф. д-р Георги Чернев, 2018.