2053e

53e. Пациент с първичен нодуларен меланом в областта на коремната стена, развил се след прием на аспирин. Маркиране на полетата за реексцизия след установяване (хистологично) на туморната дебелина, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.