2055a

55a. Пациент с множествени първични кожни меланоми и клинични данни за регресия при част от тях. Давност на оплакванията от 20 години. Повърхностно растящ меланом под ключицата вдясно, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.