2055b

55b. Пациент с множествени първични кожни меланоми и клинични данни за регресия при част от тях. Давност на оплакванията от 20 години. Повърхностно растящ меланом под ключицата вдясно. Проф. д-р Георги Чернев, 2018.