2055f

55f. Пациент с множествени първични кожни меланоми и клинични данни за регресия при част от тях. Давност на оплакванията от 20 години. Хирургично лечение на кожен тумор- меланом , намиращ се под ключицата. Провеждане на елиптична ексцизия със съответното поле на хирургична сигурност. Отстраняване поетапно на перитуморната тъкан. Спиране на кървенето, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.