2055g

55g. Пациент с множествени първични кожни меланоми и клинични данни за регресия при част от тях. Давност на оплакванията от 20 години. Постоперативно състояние непосредствено след проведено хирургично лечение на кожен меланом, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.