2055h

55h. Пациент с множествени първични кожни меланоми и клинични данни за регресия при част от тях. Давност на оплакванията от 20 години. Снимка по време на операцията при меланом в областта на рамото. Отстраняване на тумора със съответното поле на хирургична сигурност в дълбочина до мускулатурата. Спиране на кървенето, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.