2055i

55i. Пациент с множествени първични кожни меланоми и клинични данни за регресия при част от тях. Давност на оплакванията от 20 години. Постоперативна находка при пациент с отстранен вече меланом в скапуларна област. Проф. д-р Георги Чернев, 2018.