2055j

55j. Пациент с множествени първични кожни меланоми и клинични данни за регресия при част от тях. Давност на оплакванията от 20 години. Стартиране на реексцизииите при пациент с множествени меланоми. Предоперативна находка на оперативната рана , възникнала вследствие от опериран меланом в подключичната област, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.