2055k

55k. Пациент с множествени първични кожни меланоми и клинични данни за регресия при част от тях. Давност на оплакванията от 20 години. Клинично състояние в рамките на реексцизията при пациент с опериран в миналото меланом. Проф. д-р Георги Чернев, 2018.