2055k

55k. Пациент с множествени първични кожни меланоми и клинични данни за регресия при част от тях. Давност на оплакванията от 20 години. Клинично състояние в рамките на реексцизията при пациент с опериран в миналото меланом, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.