2055l

55l. Пациент с множествени първични кожни меланоми и клинични данни за регресия при част от тях. Давност на оплакванията от 20 години. Постоперативно състояние на пациент с повърхностно растящ меланом и проведена вече реексцизия, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.