2055m

55m. Пациент с множествени първични кожни меланоми и клинични данни за регресия при част от тях. Давност на оплакванията от 20 години. Маркиране на резекционни полета при пациент с отстранен вече повърхностно растящ меланом в областта на гърба. Предоперативен статус, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.