2055m

55m. Пациент с множествени първични кожни меланоми и клинични данни за регресия при част от тях. Давност на оплакванията от 20 години. Маркиране на резекционни полета при пациент с отстранен вече повърхностно растящ меланом в областта на гърба. Предоперативен статус. Проф. д-р Георги Чернев, 2018.