2055o

55o. Пациент с множествени първични кожни меланоми и клинични данни за регресия при част от тях. Давност на оплакванията от 20 години. Интраоперативна находка в рамките на така наречената реексцизия, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.