2055o

55o. Пациент с множествени първични кожни меланоми и клинични данни за регресия при част от тях. Давност на оплакванията от 20 години. Интраоперативна находка в рамките на така наречената реексцизия. Проф. д-р Георги Чернев, 2018.