2055p

55p. Пациент с множествени първични кожни меланоми и клинични данни за регресия при част от тях. Давност на оплакванията от 20 години. Следоперативно състояние на пациент с вече реексцизиран меланом в областта на плешката, 2018, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.