1а. Пациент с множествени епителиални тумори (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите. Епителиален кожен тумор на гърба (рак на кожата) (базоклетъчен карцином). Проф. д-р Георги Чернев.

1а. Пациент с множествени епителиални тумори (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите. Епителиален кожен тумор на гърба (рак на кожата) (базоклетъчен карцином). Проф. д-р Георги Чернев.

1а. Пациент с множествени епителиални тумори (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите. Епителиален кожен тумор на гърба (рак на кожата) (базоклетъчен карцином), 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.

1а. Пациент с множествени епителиални тумори (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите. Епителиален кожен тумор на гърба (рак на кожата) (базоклетъчен карцином). Проф. д-р Георги Чернев.