2060c

1c. Пациент с множествени епителиални кожни тумори (рак на кожата) (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите. Високорисков рак на кожата със засягане на долния клепач (базоклетъчен карцином). Проф. д-р Георги Чернев.