2060c

1c. Пациент с множествени епителиални кожни тумори (рак на кожата) (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите. Високорисков рак на кожата със засягане на долния клепач (базоклетъчен карцином), 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.