2060e

1e. Пациент с множествени епителиални кожни тумори(рак на кожата) (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите. Черен вид рак на кожата- меланом в областта на гърдите, предоепративно маркиране на резекционно поле, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.