2060f

1f. Пациент с множествени епителиални кожни тумори(рак на кожата) (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите.Високорисков рак на кожата на лицето засягащ клепача, преоперативно планиране, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.