2060f

1f. Пациент с множествени епителиални кожни тумори(рак на кожата) (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите.Високорисков рак на кожата на лицето засягащ клепача, преоперативно планиране. Проф. д-р Георги Чернев.