2060i

1i. Пациент с множествени епителиални кожни тумори(рак на кожата) (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите. Предоперативно маркиране на кожния тумор в областта на гърдите. Проф. д-р Георги Чернев.