2060l

1l. Пациент с множествени епителиални кожни тумори(рак на кожата) (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите. Следоперативна находка след хирургично лечение на рак на кожата. Проф. д-р Георги Чернев.