2060m

1m. Пациент с множествени епителиални кожни тумори(рак на кожата) (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите. Дезинфекция на кожен карцином (рак на кожата), локализиран в областта на гърба. Предоперативна находка, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.