2060r01

1r1. Пациент с множествени епителиални кожни тумори(рак на кожата) (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите. Хирургично поетапно лечение на пациент с рак на кожата (базоклетъчен карцином) в областта на гърба. Проф. д-р Георги Чернев.