2060r08

1r8. Пациент с множествени епителиални кожни тумори(рак на кожата) (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите. Хирургично поетапно лечение на пациент с рак на кожата (базоклетъчен карцином) в областта на гърба, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.