2060r12

1r12. Пациент с множествени епителиални кожни тумори(рак на кожата) (базоклетъчни карциноми) и меланом в областта на гърдите. Хирургично поетапно лечение на пациент с рак на кожата (базоклетъчен карцином) в областта на гърба. Клинично състояние след адаптиране на раневите ръбове, 2021, Дерматологична практика Проф д-р Г. Чернев.